Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/10 — 06/11/2017
Videographer GOLD VISION GROUP
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
63
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Highlights

(Jamshid & Dildora)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập