Video của ngày
Ngày 16 tháng 06 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 30 tháng 05 năm 2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 05 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/03 — 04/04/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/05/2017
Videographer GOLD VISION GROUP
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
63
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập