Video của ngày
Ngày 13 tháng 05 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/03 — 04/04/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/05/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/03 — 04/04/2018
Videographer GOLD VISION GROUP
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
106
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Walk (Renat & Xusnora)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập