Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 26/03/2017
Videographer GOLD VISION GROUP
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
63
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Story of love (Vahid & Feruza)

To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. ( Храбрость – это любить безоговорочно, ничего не ожидая взамен)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập